Digitális Református Énekeskönyv

401. Krisztus Urunknak áldott születésén

D_401_Krisztus.jpg

Az ének szövege

 1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
  Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
  Mely Betlehemnek mezejében régen / Zengett ekképpen:
 2. A magasságban dicsőség Istennek,
  Békesség légyen földön embereknek,
  És jóakarat mindenféle népnek / És nemzetségnek!
 3. A nemes Betlehemnek városába’
  Gyermek született szűztől e világra,
  Örömet hozott Ádám árváira, / Maradékira.
 4. Eljött már, akit a szent atyák vártak,
  A szent királyok akit óhajtottak,
  Kiről jövendőt próféták mondottak, / Nyilván szólottak.
 5. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
  Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
  A mennyországban örökös lakásunk, / Boldogulásunk.
 6. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
  Hála legyen született Jézusunknak,
  És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, / Bölcs oktatónknak!
 7. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,
  Szálljon mireánk mennyei vigasság,
  Távozzék tőlünk minden szomorúság, / Légyen vidámság!

szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774

ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés