Digitális Református Énekeskönyv

149. Az Úrnak, no, énekeljetek

zsolt-149.jpg

Az ének szövege

  1. Az Úrnak, no, énekeljetek, / Új éneket szent felségének! / A szentek gyülekezetében / Dicsérje Őtet minden! / Az Izráel örvendezzen / Ő teremtő Istenében, / Királyuknak örüljenek / A sionbéliek!
  2. Az Úr nevét síppal és dobbal, / Zengjétek lanttal és kobozzal, / Légyen a hegedűk zengése / Neve dicséretére! / Mert az Isten az ő népit, / Igen szereti híveit, / A szegényeket megmenti, / Sok jókkal szereti.
  3. Szent hívei az Úr Istennek / Nagy tisztességet tőle nyernek; / Örülnek az ő hajlékukba’, / Az Urat magasztalva. / Dicséretét az Istennek / Az ő szájukban viseljék, / És kétélű fegyver lészen / Nékiek kezükben!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés