Digitális Református Énekeskönyv

30. Dicsérlek, Uram, tégedet

zsolt-030.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérlek, Uram, tégedet, / Mert te megtartál engemet,
  És kegyesen felemelél, / Ellenségimtől megmentél,
  És meg nem engedéd azoknak, / Hogy ínségemen vigadjanak.
 2. Hogy felkiálték tehozzád, / Betegségem meggyógyítád,
  És hogy én csaknem a sírba, / Esném a halál torkába:
  Ismét feltámasztál engemet, / Pokoltól megmentéd lelkemet.
 3. Istenes hívek és szentek, / Az Úrnak énekeljetek,
  Áldjátok őtet mindvégig, / Mert nem haragszik sokáig,
  Az ember alig gondolhatja, / Mily hamar elmúlik haragja.
 4. De az ő kegyelmessége / Rajtunk megmarad örökre.
  Néha oly dolgom érkezik, / Min este szívem bánkódik,
  De reggel, mihelyen felkelek, / Azonnal víg örömet lelek.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

A húsvétot követő hét egyes egyházakban fényes vagy fehér hét nevet kapta. Az ünnep nyolcadik napja Fehérvasárnap, mert az óegyházi szokás szerint húsvét éjszakáján megkereszteltek ekkor vetették le fehér ruhájukat. A 30. zsoltár - e naphoz kapcsolódva - hálaadás az életért és Isten szabadításáért: "Magasztallak, Uram, mert megmentettél. ... kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba." (Zsolt 30,1,3) Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés