Digitális Református Énekeskönyv

146. Áldjad, én lelkem, az Urat

zsolt-146.jpg

Az ének szövege

 1. Áldjad, én lelkem, az Urat, / Hirdessed dicséretét!
  Az Istennek adok hálát, / Valamíg engem éltet.
  Én az Úrnak éneklek / Mindaddig, míglen élek.
 2. Ne légyen bizodalmatok / Földi fejedelmekben,
  Egy emberben se bízzatok, / Kiben segítség nincsen!
  Mihelyt lelke kimégyen, / Menten hamuvá lészen.
 3. Minden dolga és szándéka / Elvész azon nap vele.
  Boldog, akinek oltalma / A Jákóbnak Istene;
  Akinek mindenekben / Reménysége az Isten.
 4. Ki a mennyet és a földet / És a tengert teremté,
  És ezekben mindeneket / Nagy hatalmával szerze,
  Igazsága, hűsége / Megmarad mindörökre.
 5. Akik méltatlan szenvednek, / Megmenti a jó Isten,
  A nyomorult éhezőknek / Ő ád eledelt bőven,
  A foglyokat kihozza, / Rabságból kioldozza.
 6. És a világtalanoknak / Megnyitja ő szemüket;
  Akik immár ellankadnak, / Megtámogatja őket,
  Mert az igazat híven / Szereti az Úr Isten.
 7. Veszedelmében megmenti / Ő a szegény jövevényt;
  Az árvákat megsegíti, / Rájuk kegyesen tekint;
  A bánkódó özvegyek / Tőle megenyhíttetnek.
 8. A hitleneket megrontja, / Ösvényüket elvesztve,
  De megáll az ő országa / Most és minden időbe’.
  Ó, Sion, a te Urad / Mindörökké megmarad!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés