Digitális Református Énekeskönyv

145. Magasztallak téged, én Istenem

zsolt-145.jpg

Az ének szövege

 1. Magasztallak téged, én Istenem, / Ó, én királyom, neved tisztelem!
  Mindennap hirdetem dicséreted, / Örökké áldom a te szent neved!
  Igen dicséretes és nagy az Isten, / Megfoghatatlan ő dicsőségében.
  Nemzetről nemzetre te dolgaidat, / Mindenkor hirdetik nagy hatalmadat.
 2. Éneklem a te dicsőségedet, / A te felséges dicséretedet!
  Csudatetteid minden népeknél / Elbeszélem én mindenütt széjjel,
  Hogy hatalmadat mindenek hirdessék, / Melyet dolgaidban eszükbe vesznek.
  Dicsőségedet én el nem hallgatom, / De mindeneknek jól előszámlálom.
 3. Hogy hirdessék a te jókedvedet, / Minden nép előtt kegyességedet,
  Igazságodat ők mind dicsérjék, / És széjjel mindenütt kihirdessék.
  Irgalmas az Úr, fölötte kegyelmes, / Megbocsát, és haragra késedelmes,
  Igen szelíd, a büntetésre késő, / Minden teremtett rendinek kedvező.
 4. Azért amit csak teremtél, minden / Nagy hatalmadért téged dicsérjen,
  De mindennél inkább a szent hívek / A te dicsőségedet dicsérjék!
  Hirdessék országod fölséges voltát, / Mindenkor beszéljék nagy hatalmadat,
  Hogy az emberek fiai érthessék, / Országodnak nagy dicsőségét nézzék.
 5. Megáll örökké a te országod, / És mindenkor tart uralkodásod.
  Az Úr megtartja a gyengülőket, / És felemeli az elesteket.
  Mert mindeneknek szemei rád néznek, / Idején eledelt adsz őnekiek,
  Midőn felnyitod áldott kezeidet, / Megelégítesz bőven mindeneket.
 6. Az Úr igaz minden útjaiban, / És szentséges minden dolgaiban.
  Közel vagyon ő azokhoz nyilván, / Akik hozzá kiáltnak igazán.
  És amit az istenfélők kívánnak, / Őnékik nagy bőségben megadatnak;
  Nagy kegyelmesen őket meghallgatja, / És üdvösségét nékik megmutatja.
 7. Megtartja, akik szeretik őtet, / De mind elveszti a hitleneket.
  Az Úr dicséretét szám hirdesse, / Minden test az ő nevét dicsérje!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés