Digitális Református Énekeskönyv

143. Hallgasd meg, Uram, kérésemet

zsolt-143.jpg

Az ének szövege

 1. Hallgasd meg, Uram, kérésemet, / Vedd füledbe könyörgésemet
  A te ígéreted szerint!
  Hallgass meg, és tarts meg engemet / Te szent igazságod szerint!
 2. Szolgádat törvénybe ne idézd, / Haragodat reám ne gerjeszd
  Az én gonosz bűneimre,
  Mert ez egész földet bár megnézd, / Nem találsz igaz emberre.
 3. Az ellenség kerget engemet, / A földhöz verte életemet,
  Helyheztetett a sötétbe.
  Sötétségben engem elrejtett, / Mint holtat a sír mélyébe.
 4. Az én lelkem elkeseredett, / Sérelem miatt elepedett;
  Azért, mert elhagyál engem,
  Csaknem elszántam életemet, / Úgy elkeseredett szívem.
 5. E sok nagy ínségeim között / Felhozom a régi időket,
  Nézvén sok csudadolgodat,
  Melyeket kezed cselekedett, / Ezzel biztatom magamat.
 6. Tehozzád, én Uram, Istenem, / Nagy siralommal felemelem
  És kinyújtom kezeimet.
  Tégedet úgy óhajt én lelkem, / Mint a száraz föld a vizet.
 7. Ne késsél, hallgasd meg kérésem, / Mert elfogy bennem az én lelkem!
  Színed tőlem el ne térjen,
  Mert immár olyanná kell lennem, / Mint ki nyugszik sír mélyében!
 8. Kegyelmezz meg, Uram, énnékem, / Hallgass meg, és őrizz meg engem,
  Mert én csak tebenned bízom!
  Útjaidat adjad ismernem, / Mert tehozzád kívánkozom!
 9. Szabadíts meg ellenségimtől, / Kik engem kergetnek ok nélkül!
  Benned vetem reménységem.
  Viselj gondot az én ügyemről! / Kérlek, Uram, ne hagyj engem!
 10. Taníts meg engemet, szolgádat, / Hogy tehessem akaratodat,
  Mert te vagy az én Istenem!
  Hogy őrizhessem útjaidat, / Lelkeddel vezérelj engem!
 11. Uram, engemet erősíts meg, / Te szent nevedért vigasztalj meg,
  És a te kegyességedből
  Az én életem szabadítsd meg / Mindennémű ínségekből!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: Lyon, 1547

Kiemelt versek: 1., 6–8., 10–11.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés