Digitális Református Énekeskönyv

380. Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről

D_380_szent.jpg

Az ének szövege

 1. Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről,
  Hogy egy vesszőszál felnevekedik Jesse gyökeréről.
 2. Ennek gyökerén egy virágocska, úgymond, nevelkedik,
  Kin az Istennek, ő szent Atyjának Lelke megnyugoszik.
 3. Győzedelmesnek, nagy hatalmasnak, irgalmasnak vallja,
  A kegyelemmel és igazsággal őt teljesnek mondja.
 4. Ez által lészen az Úr Istennel nékünk békességünk,
  Mert közbenjárónk szent Atyja előtt ő lészen minékünk.
 5. Drága jószágot és örökséget szerez ő minékünk,
  Adósságunkat nagy gazdagsággal megfizeti értünk.
 6. Igazságával mind e világot megítélni fogja,
  Mert az Úr Isten az ítéletet kezébe bocsátja.
 7. Nagy békességet, lelki örömet hoz ő e világra,
  Mert birodalmat, nagy királyságot vészen fel vállára.
 8. Általa lészen, hogy a bárányok a farkassal laknak,
  Semmi bántásuk oroszlánoktól nem lészen juhoknak.
 9. Győzedelmének hatalmasságát valakik meglátják,
  Krisztus Jézusnak isteni voltát mindazok imádják.
 10. Nagy bátorsággal szegény bűnösök akkor könyörögnek;
  Krisztus nevében lelki és testi ajándékot vesznek.
 11. Az ő zászlóját felemelteti Anyaszentegyházban,
  És szent igéjét prédikáltatja e széles világban.
 12. Ezt megcselekszi a seregeknek Ura és Istene,
  Az Úr Istennek reánk áradott buzgó nagy szerelme.
 13. Nagy vigasságunk, örvendezésünk legyen e gyermekben;
  Mert üdvösségünk vagyon minékünk szent születésében.

Ézs 11,1–10
szöveg: Szegedi G., Várad, 1566 | dallam: Kolozsvár, 1744

Meghallgatható a dallam bemutatása

A Messiásról és országlásáról szóló egyik ószövetségi prófécia verses formája, melyet eddig meglehetősen elhanyagoltunk. Dallama most egyetlen hang eltéréssel megmaradt, ritmusa azonban – Gárdonyi Zoltán és mások ajánlása alapján, valamint a legkorábbi forrásokra támaszkodva – természetesebbé, folyamatosabbá vált. Ez a dallamalak tehát egészében véve könnyebb, ugyanakkor hitelesebb. Bizonyíthatóan így énekelték ezt a reformáció korában. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés