Digitális Református Énekeskönyv

379. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!

D_379_376_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő! / Beteljesült már az idő.
  Törd át az ég zárt ajtaját, / Vár a világ sóvárgva rád.
 2. Megnyílt az ég harmatozva, / Megváltónkat hogy lehozza.
  Ég felhői, nyíljatok szét, / Hozva Jákob fejedelmét!
 3. Föld, virulj ki, völgyön-halmon / Viruló zöld hadd fakadjon!
  Nyílj ki, földnek szép Virága, / Dávid házának Királya!
 4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, / Téged vágyunk mi látni csak.
  Kelj fel, Napunk, fényességed / Űzze el a sötétséget!

Ézs 45,8; 2Pt 1,19

szöveg: F. Spee von Langenfeld, 1622 | fordítás: Eger, 1855 | dallam: 17. századi német korál magyar népi gyűjtésből, Tornyosnémeti (Abaúj m.)

Meghallgatható gyülekezeti énekként, / kórusénekként

Különösen adventi gyertyagyújtás és adventi reggeli áhítatok állandó éneke. A dallamban felismerhetők a német korál fordulatai, de a magyar néphagyomány önálló, az eredetivel egyenértékű, letisztult dallamot érlelt ki.
„Törd át az ég zárt ajtaját” - az ég ajtaját Kérubok őrzik, oda kintről lehetetlen bejutni. Csak Isten képes ezt az ajtót áttörni, hogy oda Ádám és Éva utódainak bejárást biztosítson. 
„Megnyílt az ég harmatozva” – a megváltás és a Megváltó az égből érkezik. Ézs 45,8-ra utal a szöveg: „Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás.”
„Nyílj ki, földnek szép Virága” – ez is ézsaiási próféciára utal: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik”, azaz Jézus Krisztusra, a Dávid házából származó királyra.
Nagy Csaba Zoltán feldolgozása (kottaBrahms német korálra írt motettája (kotta)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés