Digitális Református Énekeskönyv

378. Jézus, születtél üdvösségünkre

D_378_379_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus, születtél üdvösségünkre,
  Amint régente vala ígérve,
  Atya Istennek nagy szerelme,
  Emberi nemhez tetszik ebbe kegyessége.
 2. Első szüleink vétkei miatt
  És az ördögi csalárdság miatt
  Hoztunk magunkra örök halált,
  És kárhozatot, pokol kínját, sok nyavalyát.
 3. Nem volt senki sem, ki megmentene,
  Ámde szent Atyád megkönyörüle,
  Téged ígére, s idő telvén
  Szabadítóul nékünk mennyből alákülde.
 4. Értünk felvettél a Szűztől testet,
  Melyben szenvedtél s tettél eleget;
  Elvetted a mi bűneinket,
  Nyervén minékünk örök éltet, dicsőséget.
 5. Siess már hozzánk, megváltó Urunk!
  Adjad, hogy végig benned bízhassunk,
  És szent Atyáddal megláthassunk,
  Mennyben tevéled lakozhassunk, vigadhassunk.
 6. Légyen tisztesség te Felségednek
  És szent Atyádnak, mi teremtőnknek,
  És egyetemben Szentléleknek:
  Dicsőség a Szentháromságnak, egy Istennek!

szöveg: Szegedi Kis I., Debrecen, 1590 | dallam: Debrecen, 1774

Énekünk tartalma hitvallás és igei tanítás egyszerre. Nem a meghitt karácsonyi idillt hozza közel; hanem „az üdvösségszerző Isten örök tervének a mélységét és magasságát ragadja meg. Nem hiányzik belőle semmi, ami Istennek a Krisztusban testet öltött szabadítását szemlélteti, másfelől nincs benne egy felesleges szóvirág, egyetlen nélkülözhető költői kép sem. ” (Csomasz T. K.) Az eredeti szöveg versfői JÉZUS nevét adják ki. Jövőbeni használatát segítve, szövegének súlya és tartalma miatt áthelyeztük az adventi énekek közé, 5. verse kifejezetten ide is illik, kezdősorának ritmusát pedig - a könnyebb megtanulás és a természetesebb éneklés érdekében – a többi sorkezdethez igazítottuk. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés