Digitális Református Énekeskönyv

377. Kapuk, emelkedjetek!

D_377_378_kapuk.jpg

Az ének szövege

 1. Kapuk, emelkedjetek! / Kiáltó szó hallik,
  Ím, jő fejedelmetek, / Az idő hajnallik:
  Harmattal rakott feje, / Véle sok áldása,
  Bétölt teljes ideje, / Hogy minden test lássa.
 2. Ímhol jő a Vőlegény, / Lelkem, menj elébe,
  Keresd nyugtod mint szegény / Gazdag kebelébe’.
  Kedves vendéget várok, / Szívem ajtajárul
  Hulljanak a závárok, / Mert már közel járul.
 3. Már az ég harmatozzon, / A föld igazságot,
  Mint bő gyümölcsöt, hozzon: / Indíts vigasságot,
  Ó, kegyes Immánuel, / Mert várlak valóba’;
  Ó, te, kisded Sámuel, / Jöjj el már Silóba!
 4. Az utat egyengessed, / Szívemben a mérget
  S ürömgyökért égessed, / Lelkemről a kérget,
  A keménységet vedd ki, / Hogy meglágyulhassak,
  A gazt s gerendát szedd ki / Szememből, hogy lássak.
 5. Az Illésnek lelkével / Ruházz fel engem is,
  Szent szerelmed tüzével / Égjen én lelkem is.
  Áldj meg oly kegyességgel, / Hogy higgyek és szóljak,
  Hűségedre hűséggel / Másokat unszoljak.
 6. Isten Báránya, jövel, / Mutasd szelídséged;
  Uram, felemelt fővel / Várom üdvösséged.
  Igazság napja, támadj, / Adj világosságot,
  Magamnak nincs: reám adj / Örök igazságot.
 7. Dávid gyökere s ága, / Fényes hajnalcsillag,
  Pogányok kívánsága, / Megígért áldott mag;
  Isai törzsökéből / Származott vesszőszál:
  Nékem Atyád kedvéből / Erős torony s kőszál!
 8. Bennem az Úr temploma / Általad készüljön,
  Vesszen a bűnnek nyoma, / Lelked újjászüljön.
  Méltóztass személyedre / E gyarló világon,
  Dicső jelenlétedre / Dűljön le a Dágon.
 9. Tégy szívedre pecsétül, / Bélyegül karodra:
  Így Lelked erejétül / Élek csak számodra.
  Mindvégig velem maradj / Mennyei erővel,
  Holtom óráján ne hagyj, / Jövel! Ámen, jövel!

Az ének szövegéhez a következő igeszakaszok kapcsolódnak: Zsolt 24,7; Mt 25,6; Ézs 45,8; 40,3; Mt 7,5; Lk 21,28; Jel 22,16; Ézs 11,1; 1Sám 5,2–4; Énekek 8,6; Jel 22,20.

szöveg: Szőnyi B., 1762 | dallam: G. Franc, Genf, 1542 (130. zsoltár)

Szőnyi Benjámin legszebb énekeinek egyike a Szentek Hegedűjé-ből (1762). Minden verse, szinte minden sora nyomán szentírási igék rajzanak fel bennünk, annak bizonyságául, hogy az ének írójának szíve és elméje túlcsordulásig telve volt az ádventi Krisztus-titokkal, annak Isten igéjében foglalt minden megnyilatkozásával. (Csomasz Tóth K.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés