Digitális Református Énekeskönyv

376. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

D_376_377_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hogy mentsd meg, kérlel Izráel.
  Ím, fogságból kél sóhaja, Oly messze Isten szent Fia.
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 2. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Bölcsesség, Ó, Egyszülött, kit ád az ég,
  Te, gyöngédség és őserő: Amit tudnunk kell, tárd elő!
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 3. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Adonáj, Ki forgószélből szólalál,
  Így adtál törvényt népednek, Jöjj, fenségedben jelenj meg!
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 4. Ó, jöjj el, Jesse vesszeje, És állj a Rossznak ellene:
  A mélyből, mely már eltemet, A sírból hozd ki népedet!
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 5. Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát Az égi honnak ajtaját,
  A mennyországba tárj utat, És rekeszd el a poklokat!
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 6. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet, Hogy megvigasztald népedet:
  Törd át a sűrű éj ködét, És oszlasd gyászát szerteszét!
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!
 7. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Nagy Király, Kit minden nemzet várva vár.
  A bűnből mentsd ki hívedet, Kit sárból formált szent kezed.
  Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!

szöveg: Köln, 1710 | fordítás: Szedő D., Hamar I. | dallam: 15. századi szertartáskönyvből, Veni Emmanuel, Th. Helmore, 1851

Meghallgatható a baseli Münsterből ill. Kodály, Adventi ének

Az adventi várakozás utolsó hét napján (december 17–23.) énekelhetjük a fenti ének egy-egy versét. Ezek az ősi imádságok Jézus Krisztust ószövetségi előképeken, próféciák adta neveken szólítják meg. Ő a Megváltó, aki egyben a Sapientia – Bölcsesség; Adonai – Urunk; Radix Jesse – Jesse vesszeje; Clavis David – Dávid kulcsa; Oriens – Napkelet; Rex gentium – Népek Királya; és Emmanuel – Velünk az Isten. A latin nevek kezdőbetűi visszafelé olvasva különleges üzenetet rejtenek: ero cras, azaz: holnap leszek. E gazdag imádságsorozat a 18–19. században nyert verses feldolgozást, melyben a versszakok sorrendje némileg megváltozott. Az énekversekhez a következő igeszakaszok kapcsolódnak: 5Móz 30,10–14; Ézs 7,14; 8,8–10; 9,1–6; 11,10–12; 22,22; 42,6–7; 49,8–9; Dán 7,13–14 és Mt 1,23.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés