Digitális Református Énekeskönyv

375. Jöjj, népek Megváltója

D_375_jöjj.jpg

Az ének szövege

 1. Jöjj, népek Megváltója, / Szűznek ékes virága,
  Mind e világ csudálja, / Mint jöttél, Isten Fia.
 2. Nem emberi erőtől, / De Szentlélek Istentől
  Ige testbe öltözék, / Szűz méhe megvirágzék.
 3. Jöve ágyas házából, / Tiszta szűz szent méhéből;
  Isten, ember ő egyben, / Eljött hozzánk már testben.
 4. Szent Atyjától földre jött, / Szállt poklokra és győzött,
  Atyjához emelteték, / Ő székibe ülteték.
 5. Atya Isten szent Fia, / E világnak istápja:
  Gyarló néped sok baja / Rád szállt, légy bajvívója!
 6. Jászolod immár fénylik, / Új világa tündöklik,
  Melytől éj elenyészik, / Hitünk megerősödik.
 7. Dicsőség néked, Urunk, / Mi kegyelmes Megváltónk!
  Dicsőség szent Atyádnak / És mi Vigasztalónknak!

szöveg és dallam: M. Luther, 1524 | fordítás: Batthyány-graduál alapján Csomasz Tóth K.

Meghallgatható gyülekezeti énekként / M. Vulpius kórustételével váltakozva

Luther Nun komm der Heiden Heiland korálja a protestantizmus legfontosabb adventi éneke, amint ezt számtalan orgona- és kórusfeldolgozás, valamint Bach két kantátája is tanúsítja. A inkarnáció titkát fogalmazza meg; azt a titkot, amelyet egy ősi hitvallás így foglal össze: „Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.”  Krisztus istenfiúságáról tanúskodik a 2. vers, a 4. pedig egyetlen strófába sűríti a Megváltó egész küldetését. A 6. verset sok helyen csak advent utolsó napján, az isteni gyermek születésének éjszakáján éneklik, de a dicséretet akár minden gyertyagyújtáskor elénekelhetjük, mert szövege oly gazdag tartalmú, hogy mindig új üzenetet találunk benne. 

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés