Digitális Református Énekeskönyv

374. Ó, népeknek Megváltója

D_374_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, népeknek Megváltója, / Jövel, Szűznek szent Magzatja,
  Mert mind ez világ csudálja: / Istennek szűztől lesz Fia.
 2. Atyától lőn kijövése, / És ahhoz lesz megtérése;
  Pokolig lőn leszállása, / De felmégyen mennyországra.
 3. Ki Atyával vagy egyenlő, / Testben légy nagy győzedelmű;
  Te isteni nagy erődből / Ments meg erőtlenségünktől.
 4. A te jászlad immár fénylik, / Az éj megvilágosodik;
  Homály, sötétség távozzék, / A hitnek világa fényljék.
 5. Dicsőség légyen Atyának / És egyetlenegy Fiának,
  Szentlélekkel egyetemben, / Most és mindörökké. Ámen.

Veni redemptor gentium adventi himnusz | szöveg: Ambrosius püspök, 4. sz. | fordítás: Oppenheim, 1612 | gregorián dallam

Meghallgatható gregorián himnuszként

A te jászlad immár fénylik – Az Úr közel! Új énekeskönyvünk adventi fejezetének negyedik adventi himnusza e szavakkal kapcsolódik a 4. adventi vasárnap Fil 4,4-ből vett alapigéjéhez. Az ének a Jöjj, népek Megváltója – Luther-korál ősi, középkori formája. Magyar szövegével az oppenheimi Biblia énekfüggelékében jelent meg 1612-ben.
Énekeskönyvünkben ez az egyetlen, gregorián notációval lejegyzett dallam, melyről Csomasz Tóth Kálmán így ír: „A dallamot a nyugodt beszéd természetes tempójában, a szöveg értelmes hangsúlya szerint tagolva énekeljük, a hajlított hangokat ne rövidítsük meg.”
Figyeljünk a második sorban történt kis változásra; a dallam most fokozatosan emelkedik, nem töri meg tercugrás. Ez a himnusz legelterjedtebb dallamváltozata, mely még két másik szöveggel szerepel most énekeskönyvünkben: a karácsonyi, valamint a Vízkereszt idején című fejezet elején.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés