Digitális Református Énekeskönyv

373. Csillagoknak teremtője

D_373_csillagoknak.jpg

Az ének szövege

 1. Csillagoknak teremtője / És híveknek fényessége,
  Krisztus, minden Megváltója, / Légy kérésünk meghallója!
 2. Ki világon könyörülvén, / Örök halált eltérítvén
  Meggyógyítád e világot, / Hozván néki orvosságot.
 3. E világnak alkonyatán, / Idejének végét látván,
  Dicsőséges Szentlélektől / Szűz méhében testet öltél.
 4. A te erős hatalmadnak / Minden térdek meghajolnak,
  Mennyeiek és földiek / Úrnak vallják fölségedet:
 5. A nap felkél és elnyugszik, / A hold szépen fényeskedik,
  Csillagok is világolnak, / Híven tartják ő útjukat.
 6. Szentséges Úr, téged kérünk, / Jövő Bíránk és Életünk:
  E napokban őrizz minket, / Védd Sátántól híveidet!
 7. Hálát adjunk az Istennek, / Atya, Fiú, Szentléleknek,
  Három személy Fölségének, / Egymivoltú Istenségnek!

Szöv: „Conditor alme siderum” adventi himnusz alapján; Dall: erdélyi népi gyűjtésből (Az Úr Istent magasztalom) Lövéte (Udvarhely m) Vikár L 1962.12.31. 

Énekelhető a 170. ének (Az Úr Istent magasztalom) dallamára is.

Meghallgatható szólóénekként, csoportos énekként

A hatodik században keletkezett himnusz a bűnös világon megkönyörülő teremtő Istentől kér segítséget. Különösen adventi esti istentiszteletekre ajánlott ének.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés