Digitális Református Énekeskönyv

372. Mennyei Ige, jelenél

D_372_mennyei.jpg

Az ének szövege

 1. Mennyei Ige, jelenél, / Örök Atyától kijövél,
  Testet magadra felvevél, / S abban minket üdvözítél.
 2. Te vagy Atyánknak Igéje, / Kit Ádámnak megígére,
  És Ábrahámnak hirdete, / Dávidnak is megjelente.
 3. Világosítsd meg elménket, / Szenteld meg a mi szívünket,
  Hogy ismerhessünk tégedet, / Utálhassuk bűneinket.
 4. Erősítsd bennünk hitünket, / Nyerhessük üdvösségünket;
  Te légy minékünk épület, / Út, igazság, örök élet.
 5. Hogy mikor eljössz ítélni, / Minden szív titkát kivenni,
  A jóknak minden jót adni, / A gonoszokat büntetni:
 6. Akkor tőled bűneinkért / Ne vess el – lám, te azokért
  Magas keresztfán ontál vért –, / Sőt üdvözíts érdemedért.
 7. Dicséret és nagy dicsőség, / Adassék néked tisztesség,
  Ki Atyával egy Istenség, / Szentlélekkel vagy egy Felség.

szöveg: Verbum supernum prodiens adventi himnusz | fordítás: Öreg graduál, 1636 | dallam: Kolozsvár, 1744

Meghallgatható: gyülekezeti énekként

A magyar reformáció középkori eredetű énekei közül legjelentősebbek a himnuszok. Ezek külön fejezetet alkotva sorakoztak a 18. századi énekeskönyvek elején. A himnusz szó ugyanazt jelenti, mint a magyar dicséret elnevezés – állapítja meg Csomasz Tóth Kálmán. Énekeskönyvünk adventi fejezetében 371-374. szám alatt 4 himnusz található advent 4 vasárnapjára, melyek közül ez a második.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés