Digitális Református Énekeskönyv

1. Aki nem jár hitlenek tanácsán

1. zsoltár kottakép

Az ének szövege

 1. Aki nem jár hitlenek tanácsán,
  És meg nem áll a bűnösök útján,
  A csúfolóknak nem ül ő székében,
  De gyönyörködik az Úr törvényében,
  És arra gondja mind éjjel, nappal:
  Ez ily ember nagy boldog bizonnyal.
 2. Mert ő olyan, mint a jó termőfa,
  Mely a víz mellett vagyon plántálva,
  Ő idejében meghozza gyümölcsét,
  És el nem szokta hullatni levelét;
  Ekképpen, amit ez ember végez,
  Minden dolgában megyen jó véghez.
 3. De nem ígyen vannak a gonoszak;
  Hanem mint az apró por és polyvák,
  Melyek a széltől széjjelragadtatnak:
  Az ítéletben ők meg nem állhatnak,
  A gonoszok, és kik bűnben élnek,
  Az igazak közt helyet nem lelnek.
 4. Mert az Isten ismeri útjukat,
  Az igazaknak érti dolgukat;
  Azért mindörökké ők megmaradnak;
  De akik csak a gonoszságban járnak,
  Azoknak nyilván mind elvész útjuk:
  Mert Istennek nem kell az ő dolguk.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1542

Meghallgatható dallama vagy orgonafeldolgozásban

Benne volt már Kálvin 1539-ben Strasbourgban kiadott első zsoltárkönyvecskéjében is. A kétféle életút – jelige és útmutatás egyszerre, nemcsak a bibliai Zsoltárok Könyvére, hanem az egész emberi életre nézve is. A kétfelé ágazó út a népmesék hősét is sorsdöntő választás elé állítja. Ismerjük a görög hitregéből Héraklész történetét, aki ifjú korában egy keresztútnál találkozott a bűn és az erény nemtőjével. Az egyik a földi örömöket, a másik a becsületes helytállás rögös útját kínálta, s a derék ifjú habozás nélkül az utóbbit választotta. Hasonlóképpen Salamon uralkodása kezdetén Istentől nem gazdagságot és hosszú életet, sem ellenségei felett való győzedelmet, hanem bölcs szívet kért (1Kir. 3:5-14), és jutalmul megkapta a többieket is. Az 1. zsoltár az Isten útján járó embert a folyóvíz mellé ültetett termőfához, a gonoszokat pedig a széltől szerteszórt polyvához hasonlítja. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés