Digitális Református Énekeskönyv

135. Áldjátok az Úr nevét

zsolt-135.jpg

Az ének szövege

 1. Áldjátok az Úr nevét, / Akik neki szolgáltok!
  Magasztaljátok őtet, / Kik hű szolgái vagytok,
  Kik állotok házában, / És jártok tornáciban.
 2. Dicsérjétek, mert jó ő, / Áldjátok ő szent nevét,
  Mert ő igen jókedvű! / Jákóbot mint ő népét,
  Izráelt kiválasztá, / Örökévé foglalá.
 3. Mert tudom, hogy ez Isten / Erősb más isteneknél,
  Hatalma nagy mindenen; / Isteni beszédével,
  Amit akar az égen, / Megtészi földön, vízen.
 4. Ki e világ végétől / Támaszt súlyos felhőket,
  Villámokat küld felül, / Midőn bocsát esőket;
  Szeleit rejtekükből, / Kiküldi erejéből.
 5. Megáll örökké neve / És szent emlékezete.
  Ítéli hatalmában, / Népét igazságában;
  Szolgáinak az Isten / Megkegyelmez kegyesen.
 6. A pogányok bálványi / Ezüstből és aranyból,
  Kézzel szoktak öntetni, / Csak semmik, bár nézd meg jól.
  Szájukkal ők nem szólnak, / Ő szemükkel nem látnak.
 7. Nem hallanak fülükkel, / Az ő szájuk nem lehel.
  Hozzájuk mind hasonlók / Az ily képet formálók,
  Kiknek ő reménységek / Efféle bálványképek.
 8. Kik az Urat félitek, / Szent nevét dicsérjétek!
  A Sionról áldjátok, / És őt magasztaljátok
  Az ő lakóhelyében, / A szent Jeruzsálemben!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

A természet és a történelem Urát dicsőítő zsoltár a bálványozás haszontalan voltára figyelmeztet és megismétli a felhívást Isten dicséretére. Kedvelt, könnyű dallamú zsoltár. Hálaadó ünnepi alkalomra vagy úrvacsora utáni záróéneknek is megfelel. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés