Digitális Református Énekeskönyv

125. Akik bíznak az Úr Istenben

zsolt-125.jpg

Az ének szövege

  1. Akik bíznak az Úr Istenben / Nagy és erős hittel, / Azok nem vesznek el / Semminémű veszedelemben, / Mint a Sion hegye, megállnak, / Nem ingadoznak.
  2. És mint a nagy Jeruzsálemet / Hegyek körülvették / És nagy kerítések, / Akképpen Isten az ő népét / És ő híveit körülveszi, / És jól megőrzi.
  3. Mert az övéit ő nem hagyja / A hamis kezében, / És semmi ínségben. / Mindenki önmagát megóvja, / Hogy a hitetlenekkel egybe / Ne essék bűnbe.
  4. Jelen van a jószívűekkel, / De a hitleneket / És ő ösvényüket / Elhagyja a gonosztévőkkel. / Ő híveinek békességet, / Ád csendességet.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

dallama
Az Istenbe vetett bizodalom régóta kedvelt, szép éneke, melynek lényegét a negyedik vers két utolsó sorában így énekeljük: "Ő híveinek békességet, ád csendességet." (Csomasz Tóth K. alapján) Az érthetőség érdekében az 1. és 3. versben apró igazítás történt. Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés