Digitális Református Énekeskönyv

117. Az Urat minden nemzetek

zsolt-117.jpg

Az ének szövege

Az Urat minden nemzetek, Dicsérjétek minden népek, Mert nagy az ő kegyessége, Mit rajtunk megerősített, És megmarad igazsága Mindörökké. Halleluja.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama 1 2

Kálvin a Róm 5,11 alapján e zsoltárt „az egész világ elhívására vonatkozó próféciának” tekinti, majd így folytatja: „A próféta nem úgy érti, hogy Istent mindenütt dicsérik majd a pogányok között, hanem hogy ennek el kell majd terjednie az egész világon.” Mily sajátos felhangot kap e mondat ma, amikor egy világméretű migrációs hullám következtében markáns vallási átrendeződéstől tarthatunk! Mily nagy mulasztásban van Krisztus egyháza, amelynek (a fent idézett kommentár szavai szerint is) „kiemelt szerepe a népek között: bizonyságot kell tennie az Úr csodálatos tetteiről, sőt fel kell szólítania a népeket az Úr magasztalására”. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés