Digitális Református Énekeskönyv

26. Légy ítélőm, Uram

zsolt-026.jpg

Az ének szövege

 1. Légy ítélőm, Uram, / Mert hűséggel jártam,
  És éltem nagy ártatlanul!
  Azért hiszem az Istent, / Hogy ő engemet megment
  Minden háborúságomtól.
 2. Próbálj és kísérts meg, / Ügyemet jól nézd meg:
  Meglátod tisztaságomat!
  Vizsgáld meg veséimet, / És próbáld meg szívemet,
  Hogy értsed indulatomat.
 3. Látom szemem előtt / Kegyelmességedet,
  És azon vagyok szüntelen,
  Hogy minden dolgaimban / Járjak az igazságban,
  Ne vétsek Felséged ellen.
 4. A hazug emberek / Nálam nem kedvesek;
  A tettető csalárdokat
  Szívem szerint gyűlölöm, / És nagy távol kerülöm
  Az álnoksággal járókat.
 5. A gonosztevőknek / És hamis népeknek
  Társaságukat gyűlölöm.
  Ő gyülekezetükben / Nem ülök semmiképpen,
  Sőt, magam előtt sem tűröm.
 6. Belső tisztaságban / És ártatlanságban
  Én kezeimet megmosom;
  Tisztán téged dicsérlek, / Áldozván Felségednek,
  Oltárodnál forgolódom.
 7. Ékes énekszóval / És víg hangossággal
  Magasztalom Felségedet;
  Néked adván hálákat, / Hirdetvén csodáidat,
  Mindenütt áldlak tégedet.
 8. Uram, hajlékodat, / Szeretem házadat,
  Hol lakozol dicsőséggel,
  Szent helyedet kedvelem, / És azt jobban szeretem
  Minden e világi kincsnél.
 9. Ostorodat, Uram, / Fordítsd el énrólam,
  Ne büntess a bűnösökkel!
  Vélük ne verd lelkemet, / Ne vedd el életemet
  A vérontó emberekkel!
 10. Az én lábam megáll, / Tágas helyet talál,
  És megmarad ösvényiben:
  Azért, Uram, dicsérlek, / És örömmel tisztellek
  A hívek szent seregiben.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–3., 8., 10.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés