Digitális Református Énekeskönyv

116. Szeretem és áldom az Úr Istent

zsolt-116.jpg

Az ének szövege

 1. Szeretem és áldom az Úr Istent,
  Mert meghallgatta az én beszédemet,
  Könyörgésemre hajtá kegyes fülét,
  Ezért imádom őtet naponként.
 2. Midőn körülvett a halál engem,
  És csaknem szörnyű kötelibe ejtett,
  A pokol kínja engemet rettentett,
  Bánatom nagy volt, és nagy sérelmem.
 3. Segítségül hívtam az Úr nevét:
  Lelkemet tartsd meg! – és ő megsegített;
  Az Úr igaz, hű, és nagy ő kegyelme,
  Ő megőrzi az elesetteket.
 4. Nagy szükségemben mikor én valék,
  Ottan megmenté nyomorult életem.
  Légy csendességben te azért, én lelkem,
  Szent felségének látván kegyelmét!
 5. Te megmentél a haláltól engem,
  Szemem sírástól, lábamat eséstől;
  Az élők földén járok szünetlenül
  Színed előtt, én erős Istenem.
 6. Hittem Istenben, mikor így szólék,
  Én szegény lelkem vala nagy ínségben,
  És ezt mondám én csüggedezésemben,
  Hogy hazugok már minden emberek.
 7. Mit adjak az Úrnak jótettéért?
  A hálaadó pohárt én felveszem,
  És az Úr jótéteményét hirdetem,
  Szent nevét áldom segítségéért.
 8. Fogadásom az egész nép előtt
  Hálaadással megadom nékie.
  A híveknek halála, minden higgye,
  Drága dolog az Úr szeme előtt.
 9. Imádlak téged, Üdvözítőmet,
  Ki engem választál szegény szolgádnak;
  Nékem, szolgálóleányod fiának,
  Föloldozád minden kötelimet.
 10. Áldozom néked hálaadással,
  Nevedet minden nép előtt hirdetem,
  És fogadásom, mit előtted tettem,
  Megállom minden előtt vígsággal.
 11. A te házadnak ő udvarában,
  És egész Jeruzsálemben tisztellek.
  Vélem együtt az Urat dicsérjétek,
  Halleluját mondjatok mindnyájan!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Kiemelt versek: 1–5., 9–11.

Meghallgatható dallama

Mit adjak az Úrnak jótettéért? A hálaadó pohárt én felveszem, És az Úr jótéteményét hirdetem, Szent nevét áldom segítségéért. (7.v) Húsvéti, úrvacsoráért hálát adó, valamint a keresztyéni szeretet szolgálatairól mint hálaáldozatról megemlékező ének. (Csomasz Tóth K.) Bővebb énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés