Digitális Református Énekeskönyv

110. Az Úr Isten monda az én Uramnak

zsolt-110.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr Isten monda az én Uramnak: / Ülj az én hatalmamnak jobbjára,
  Míg ellenségid, akik rád támadnak, / Zsámolyul tészem lábaid alá.
 2. Az Úr Sionból kinyújtja pálcádat / Birodalmadnak erősségére,
  Ellenségid közt mutasd országlásod, / Uralkodjál a népnek közötte.
 3. Dicsőségére a te szentségednek / A nép örvendez győzedelmeden.
  És neked oly sok fiaid születnek, / Mint a hajnali harmat a földön.
 4. Mert az Úr Isten megesküdt tenéked, / Amit meg nem bán soha örökké,
  Melkisédeknek rendje szerint értsed: / Te vagy a főpap most és örökké.
 5. Az Úr, aki ül a te jobb kezeden, / Ha megharagszik egykor valóban,
  A hatalmas királyokat erősen / Hatalmával megrontja legottan.
 6. A pogányokon ítéletit tartja, / Megtölti a földet holttestekkel,
  Ellenségidnek vezérit megrontja, / Országa kihat e földre széjjel.
 7. Az úton iszik a tiszta patakból, / Melynek vize foly nagy harsogással,
  Ennek okáért ő nagy hatalmából / Emeli fejét nagy méltósággal.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés