Digitális Református Énekeskönyv

110. Az Úr Isten monda az én Uramnak

zsolt-110.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr Isten monda az én Uramnak: / Ülj az én hatalmamnak jobbjára,
  Míg ellenségid, akik rád támadnak, / Zsámolyul tészem lábaid alá.
 2. Az Úr Sionból kinyújtja pálcádat / Birodalmadnak erősségére,
  Ellenségid közt mutasd országlásod, / Uralkodjál a népnek közötte.
 3. Dicsőségére a te szentségednek / A nép örvendez győzedelmeden.
  És neked oly sok fiaid születnek, / Mint a hajnali harmat a földön.
 4. Mert az Úr Isten megesküdt tenéked, / Amit meg nem bán soha örökké,
  Melkisédeknek rendje szerint értsed: / Te vagy a főpap most és örökké.
 5. Az Úr, aki ül a te jobb kezeden, / Ha megharagszik egykor valóban,
  A hatalmas királyokat erősen / Hatalmával megrontja legottan.
 6. A pogányokon ítéletit tartja, / Megtölti a földet holttestekkel,
  Ellenségidnek vezérit megrontja, / Országa kihat e földre széjjel.
 7. Az úton iszik a tiszta patakból, / Melynek vize foly nagy harsogással,
  Ennek okáért ő nagy hatalmából / Emeli fejét nagy méltósággal.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Krisztus örökkévaló királysága és papsága a tárgya ennek a legvilágosabban messiási értelmű zsoltárnak. Erre a zsoltárra hivatkozva fejti ki részletesen a Zsidókhoz írt levél írója a Krisztus Melkisédek rendje szerint való (1Móz 14,18-20) királyi papságáról szóló tanítást (5. és 7. rész), mely a keresztyén Krisztus-szemlélet egyik sarkalatos tétele. Melkisédek, Sálem, azaz a békesség királya nagyobb volt Ábrahámnál; sem elődje, sem utódja nem ismeretes, nem a Lévi nemzetségből való ároni papság törvénye alatt áll, ezért papsága örökkévaló érvényű (Zsolt 110,4). Mindez együttesen Krisztus mindenek fölé emelkedő egyetlen és teljes főpapi áldozatának örökkévaló főpapi méltóságának kétségtelen előképét nyújtja a 110. zsoltárban.
Éppen ezért különösen sajnálatos, hogy immár több emberöltő óta ez a legközvetlenebb módon Krisztusra mutató zsoltár is teljesen kihullott a magyar református egyház énekléséből. ... Száz évvel ezelőtt még kedvelt gyülekezeti ének volt, mégpedig nem csak mélyebb teológiai tartalmáért, hanem Karácsony, Húsvét és Áldozócsütörtök napján is énekelték.
(Csomasz Tóth K.)

Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés