Digitális Református Énekeskönyv

25. Szívemet hozzád emelem

zsolt-025.jpg

Az ének szövege

 1. Szívemet hozzád emelem, / És benned bízom, Uram;
  És meg nem szégyeníttetem, / Nem nevet senki rajtam,
  Mert szégyent nem vallanak, / Akik hozzád esedeznek,
  Azok pironkodjanak, / Akik hitetlenül élnek.
 2. Útjaid, Uram, mutasd meg, / Hogy el ne tévelyedjem;
  Te ösvényidre taníts meg, / Miken intézd menésem.
  És vezérelj engemet / A te szent, igaz igédben;
  Oltalmazd életemet, / Mert benned bízom, Úr Isten.
 3. Emlékezzél jóvoltodból / Nagy kegyelmességedre,
  Emlékezzél irgalmadról, / Mely megmarad örökre.
  Ifjúságomnak vétkét, / Kérlek, hogy meg ne említsed,
  Sőt, nagy kegyességedet, / Én Istenem, megtekintsed.
 4. Jó és igaz az Úr Isten / Mind örökkön-örökké,
  A bűnösöket térítvén / Ő igaz ösvényire;
  És a nyomorultakat / Életükben igazgatja,
  Nagy kegyesen azokat / Az ő útjában megtartja.
 5. Az Istennek minden útja / Kegyesség és nagy hűség
  Azoknak, kik mondására / Gondot tartnak mindvégig.
  Énnékem kegyelmezz meg, / Uram, a te szent nevedért,
  És bűnömet bocsásd meg, / Ne ostorozz nagy voltáért!
 6. Aki az Úr Istent féli / És tiszteli szívében,
  Azt ő nagy híven vezérli / Igaz ösvényeiben.
  Nagy békességben annak / Minden jó bőven adatik,
  És ő maradékinak / Gazdag örökség hagyatik.
 7. Az igaz istenfélőknek / Megjelenti titkait,
  Szövetségit a hívőknek, / Megmutatja kötésit.
  Istenhez szemeimet / Felemelem szüntelenül,
  Ő megőriz engemet, / Lábam kivonja a tőrből.
 8. Térj azért hozzám, Istenem, / Tekints reám kegyesen,
  És kegyelmezz meg énnékem, / Mert élek szegénységben.
  Betegsége szívemnek / Napról napra mind nehezül;
  Uram, add végét ennek, / Végy ki engem ez ínségből!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés