Digitális Református Énekeskönyv

105. Adjatok hálát az Istennek

zsolt-105.jpg

Az ének szövege

 1. Adjatok hálát az Istennek, / Imádkozzatok szent nevének!
  Hirdessétek dicséretét / És minden jótéteményét!
  Beszéljétek a népeknek / Nagy csudáit, melyeket tett!
 2. Néki vígan énekeljetek, / Sok csudadolgát dicsérjétek!
  Magasztaljátok szent nevét, / Kik szívből félitek őtet!
  Örvendjen azoknak szívek, / Kik az Úrról emlékeznek!
 3. Keressétek e kegyes Urat, / És az ő színét és hatalmát!
  Meggondoljátok dolgait, / Ne felejtsétek csudáit!
  Ítéletit hirdessétek, / Melyek ő szájából jöttek!
 4. Népét vígsággal ő kihozta,/ Választott népét vigasztalta.
  A pogányok tartományát, / Ezeknek adta országát,
  Mit kezükkel munkálkodván / Szerzettek volt ez országban.
 5. Ezt őnekik azért mívelte, / Hogy gondjuk légyen törvényére,
  Hogy fogadják meg ő szavát, / Megtartsák parancsolatát,
  És örökké megőrizzék. / Melyért dicséret Istennek!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés