Digitális Református Énekeskönyv

362. Ó, Jézus, mi üdvösségünk

D_362_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, Jézus, mi üdvösségünk, / Fejedelmünk, dicsőségünk,
  Szívünknek fő vigasztalója!
  Rólad, csak rólad énekel / Szánk buzgó dicséretekkel,
  Lelkünknek édes táplálója;
  Egyedül csak hozzád térünk, / Mert hű pásztornak ismerünk.
 2. Ó, mily szent az az indulat, / Mely veled örömest mulat,
  Ó, Jézus, üdvösség forrása!
  Boldog, akit hívsz magadhoz, / Méltóztatsz szent asztalodhoz,
  Hogy kegyelmed jelét ott lássa.
  Bizony, boldog az oly ember, / Ki nálad kedvességet nyer.
 3. Mert érdemedben részesül, / Teveled, Uram, egyesül,
  Ki hű tagja e vendégségnek.
  Mint a bort s kenyeret veszi, / Akképp részesévé teszi
  A hite őt az üdvösségnek,
  Melyhez ártatlan Jézusunk / Vére által vagyon jussunk.
 4. Azért, kit bűnök rongálnak, / Járulj e kegyes Királynak
  Víg örömmel szent asztalához!
  Nem vet el ez irgalmas szív, / Mert könyörülő, igaz, hív,
  Bátran folyamodj oltalmához:
  Bévesz sebe rejtekébe, / Mint ígéri szent jelébe.
 5. Nincs is egyébben oltalmunk, / Reménységünk, bizodalmunk,
  Édes Jézus, hanem csak benned.
  Szállj hozzánk, kedves vendégünk, / Oltsd meg nagy lelki éhségünk,
  Mert eledelünk csak érdemed;
  Szívünket, ímé, kitárjuk, / Szentségedet várván várjuk.

szöveg: Losontzi Hányoki I. után Bajnóczi J., Debrecen, 1806 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (84. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés