Digitális Református Énekeskönyv

361. Üdvösségünk, váltságunk

D_361_üdvösségünk.jpg

Az ének szövege

  1. Üdvösségünk, váltságunk, / Jézus! hozzád kiáltunk; / Midőn a kegyelem asztalához lépünk: / Jövel, maradj mivélünk!
  2. Nagy volt szüleink bűne, / De Atyád könyörüle; / És az örök halál tüzéből megváltott / Engesztelő halálod.
  3. Ez a terített asztal / Bűneinkben vigasztal: / Hogy könyörülsz rajtunk, s kegyelmed velünk lesz, / Ha bízunk érdemedhez.
  4. Szent testednek jegyei / Annak itt a jelei: / Hogy csak az igazán megtérő találhat / Üdvösséget tenálad.
  5. Vérednek kiömlése / Bűneink eltörlése; / Emlékeztess, midőn ajkunk a bort issza: / Légyen éltünk szent s tiszta!
  6. Jézus! a te véred szent! / Légyen szívünk bűntől ment; / Mert örök életet veled az remélhet, / Ki megveti a vétket.
  7. Szent törvényed fáklyája / Világoljon pályánkra! / Mert e földi úton, tudjuk, el nem téved, / Ki híven követ téged.
  8. Fogjad azért kezünket, / S magad vezérelj minket; / Mert a te utadon Istenünkhöz vezet / A hit, remény, szeretet.
  9. Ha szemeink meglátnak / Jobbján te szent Atyádnak: / Ott a Szentlélekkel örök egyességben / Üdvözíts majd az égben!

szöveg: Tompa M. | dallam: Kolozsvár, 1744

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés