Digitális Református Énekeskönyv

360. Jer, lássuk az Úr keresztjét

D_360_jer.jpg

Az ének szövege

 1. Jer, lássuk az Úr keresztjét, / Melyet felvett érettünk,
  Megszánván embernek vesztét, / Megfizete helyettünk.
  Úr lévén, lett szolgává, / Mindeneknek csúfjává,
  Istenségét elrejtette, / Midőn testünket felvette.
 2. A Gecsemáné kertjében / Kezdette szenvedését,
  Érezvén a kínt lelkében, / S a halál rettentését,
  Ivék keserű pohárt, / Fizette értünk az árt;
  Véres cseppjei testének / Nékünk gyógyulást szerzének.
 3. Itt szintén lelkéig hata / Sebes vizek mélysége,
  Itt kezdődék a nagy csata, / S lelke keserűsége:
  Egyedül hagyattaték, / Éjjel megfogattaték;
  Ki mindent kézen fogva tart, / Megfogattatni így akart.
 4. Feszítésre ítélteték / S gyalázatos kínokra,
  Pilátushoz vitetteték, / Önként ment ez átokra.
  Ki ügyét hogy meghallá, / Őt ártatlannak vallá,
  Mégis adá keresztfára, / A legkínosabb halálra.
 5. Mint Prófétát csúffá tették, / Mert befedvén szent fejét,
  Verték, s ki verte?, kérdezték, / Kísértvén szent erejét.
  Mint Királyt meggyalázák, / Tövissel koronázák,
  Náddal verék a bársonyban, / Csúfolák térdhajtásokban.
 6. A fát adván szent vállára, / Mint Pap meggyaláztaték,
  Az is lőn gyalázatjára, / Hogy megostoroztaték.
  A vitézek kifoszták, / És ruháit megoszták;
  A nagy bűnöst elereszték, / A szentet fára függeszték.
 7. Mily csuda buzgó szerelem: / Meghalni barátiért,
  De e kegyes Fejedelem / Meghalt ellenségiért.
  Ez lelkünk drága bére, / Mert Isten Fia vére:
  Mily drága az az áldozat, / Mellyel romol a kárhozat.
 8. Ezért szerzé szent asztalát, / Hogy e jót előadja,
  Szenvedését és halálát / Szemeink előtt hagyja.
  A kenyér megtörése, / A bornak kitöltése
  Lelke, teste szenvedését, / Jelenti megöletését.
 9. Ez egyszerű vendégségben / Jézussal egyesülünk,
  Egy kenyérből e szentségben / Hívők mind részesülünk.
  E rövid szent vacsora / Mutat mennyei jóra;
  Ezt az ő kínt látott teste / Választottinak kereste.
 10. Az Úr sebei mi sebünk, / Halálunk ő halála;
  Ő érdeme mi érdemünk, / Részesülés ez nála.
  Pecsétli ezt az étel, / Együtt a pohárvétel:
  Testét midőn hittel esszük, / Magunk ő testévé tesszük.
 11. Ez eledel zálog nékünk, / Hogy lesz mennyben menyegzőnk,
  Ezzel hitünk, reménységünk: / Öregbül lelki erőnk.
  De mit ér sokszor enni, / E szent vacsorát venni,
  Ha lélek szerint nem élünk, / Büntetést enni nem félünk?!
 12. Ha meghaltunk Úr Jézussal, / Nem illik már vétkeznünk;
  Feltámadván Úr Krisztussal, / Le kell a bűnt vetkeznünk.
  Mint mennyei lakosok / Legyünk tiszták, okosok;
  Mint testének s vendégének / Szükséges lennünk szenteknek.
 13. Isten ártatlan Báránya, / Méltó vagy, hogy végy áldást,
  Mert érdemed azt kívánja, / Végy tőlünk hálaadást!
  Végy örök dicsőséget, / Hatalmat, tisztességet,
  Mert értünk megölettettél, / Atyádnak eleget tettél.
 14. Add, Úr Jézus, halálodban, / Követnünk életedben,
  Szentséges tudományodban, / Szelíd szenvedésedben.
  Légyünk alázatosak. / Mindenhez irgalmasak;
  Segélj erre Szentlelkeddel, / Oktass, vezérelj igéddel!

Losontzi Hányoki I., 1754 | L. Bourgeois, Genf, 1551 (42. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Harmadik oldal

Letöltés