Digitális Református Énekeskönyv

24. Az Úr bír ez egész földdel

zsolt-024.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr bír ez egész földdel, / És minden benne élőkkel;
  Övé a földnek kereksége, / Mit a tengeren épített,
  Folyóvizekkel körülvett, / Melyben meglátszik bölcsessége.
 2. Ki mégyen fel a szent helyre, / Az Úrnak ő szent hegyére?
  És vajon kitől tiszteltetik? / Akinek tiszta ő szíve,
  És ártatlan az ő keze, / Aki hamisan nem esküszik.
 3. Ezt az Úr megáldja szépen, / És az üdvözítő Isten
  Adja ő igazságát néki. / Az pedig a boldog nemzet,
  Mely, nézve az ő szent színét, / Jákóbnak Istenét keresi.
 4. Ti, szent kapuk, kinyíljatok, / Fejeteket feltartsátok:
  E dicső király hadd térjen be! / Micsoda dicső király ez?
  A seregek Istene ez, / Nagy ennek hadi erőssége.
 5. Ti, kapuk, emelkedjetek, / Fejeteket felvessétek,
  Hogy e király belétek térjen! / Kicsoda e nagy királyság?
  A teremtő hatalmasság! / Mely nagy az ő dicsőségében!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A régiek ebben a zsoltárban többféle jelképes üdvtörténeti vonatkozást ismertek fel. Ennek megfelelően gyakran énekelték Adventben és Karácsonykor, de Virágvasárnapon és Áldozócsütörtökön is. Ritkán jutunk el odáig, hogy a dicsőség királyának kozmikus tiszteletét hirdető 24. zsoltárnak minden költői képét és minden tanítását felismerjük és azokról mindezeknek az ünnepi alkalmaknak felhasználásával vallást tegyünk. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés