Digitális Református Énekeskönyv

359. Ó, Istennek választott kedves népe

D_359_ó.jpg

Az ének szövege

  1. Ó, Istennek választott kedves népe, / Kit ékesít szentséges lelki képe: / Vigyázz te belső ékességedre, / Szépségedre.
  2. A te szemeid az Úrra nézzenek, / Szent rendelési előtted légyenek, / Az Úrnak kertje hogy virágozzék, / Illatozzék.
  3. Szent igéjét híven s tisztán hirdessed, / Háza tisztaságát híven szeressed, / A jókat vedd és tartsd kebeledben, / Szerelmedben.
  4. Akik hitüknek szép jelét mutatják, / Magukat szent áldozatul állatják, / Azokat, mint illik, csókolgassad / És biztassad.
  5. Az igaz útról kik eltévelyedtek, / Feslett és rossz életre vetemedtek, / Térítsd meg őket hasznos intéssel / És feddéssel.
  6. Hogyha szeretetből lett intésednek, / Megvetvén a bűnt, kész szívvel engednek, / Jó szemmel tovább is nézz azokra, / Járj javokra.
  7. Így az Úr háza nem romlik, sőt épül, / Ékes voltában napról napra szépül, / Plántái nőnek az Úr kedvére, / Örömére.
  8. Te pedig, hívek hűséges pásztora, / Segéld gyenge népedet minden jóra, / Hogy a szent igazságot szeresse, / Azt kövesse.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (101. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés