Digitális Református Énekeskönyv

358. Az Úr énnékem hűséges vezérem

D_358_az.jpg

Az ének szövege

  1. Az Úr énnékem hűséges vezérem, / Főpásztoromnak csak őtet ismérem; / Drága jóvoltát elrejtem szívemben, / Szent nevét áldom egész életemben, / Mert kegyelméből én érdemem felett / Sok lelki jókkal engemet körülvett.
  2. Szent beszédének gyönyörűségével, / Áldott Lelkének titkos erejével / Sötét álomból híven felébresztett, / Az én szívemben oly hitet gerjesztett, / Mely bánatában lelkem vidámítja, / Jó reménységgel naponként újítja.
  3. Sőt, hogy még inkább érezzem kegyelmét, / Várjam bizonnyal ígért segedelmét: / Jósággal teljes, édes indulatja / Sákramentumit vélem kóstoltatja, / Így édesíti szívemet magához, / Hogy erős hittel fussak oltalmához.
  4. Csak az szívemnek hozzád óhajtása, / Ó, üdvösségnek fakadó forrása: / Ha kegyelmedből már Atyámmá lettél, / Végezd el a jót, amit elkezdettél; / Reménységemnek add meg kívánt végét: / Az én lelkemnek örök üdvösségét.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | dallam: L. Bourgeois, Strasbourg, 1545 (23. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés