Digitális Református Énekeskönyv

355. Én lelkem, ébredj fel

D_355_én.jpg

Az ének szövege

 1. Én lelkem, ébredj fel / Az Úrnak dicséretére,
  És szent emlékezetére / Víg szívvel gerjedjél.
  Kegyelmét keressed / E te lelki orvosodnak,
  Hű és édes táplálódnak / Jóvoltát hirdessed.
 2. Mert éhező valál, / A szomjúság elepesztett,
  A bűn oly kútba rekesztett, / Hol kész volt a halál.
  De lelke megesett / Rajtad e kegyelmes Úrnak,
  Látván, nyavalyáid dúlnak, / Téged felkeresett.
 3. A kútból kihozott, / Az igazságnak mezején
  És az életnek kútfején / Vezérlett, hordozott.
  Végre vitt magához, / Bíborban felöltöztetett,
  És kegyelméből ültetett / Ő szent asztalához.
 4. Hol megelégített / Megtöretett szent testével
  És kifolyt drága vérével, / Melyet elkészített.
  Boldog, ki ezzel él, / Mert a Sátán annak nem árt,
  Semmi veszély nem tehet kárt, / A haláltól sem fél.
 5. Azért, kik éheztek, / Jertek az Úr asztalához,
  Siessetek jóvoltához, / És megelégesztek.
  Mert az Úr nem hagyja / A töredelmes lelkeket,
  Sőt táplálja mindezeket: / Magát nekik adja.
 6. Mint a száj részesül / A látható szent jegyekben,
  Úgy e nagy Úr a hívekben / Él, s vélek egyesül.
  Lesz édes dajkájuk: / Megtöretett szent testének,
  Kiontott drága vérének / Hasznát szabja rájuk.
 7. Hát lelkem, tégy vallást, / Hogy igaz szívvel szereted
  Ez Urat, s híven követed, / És néki adsz szállást.
  Jöjj be hozzám, kérlek, / Jézus, én kedves vendégem,
  Mert te vagy én dicsőségem, / Csak téged kedvellek.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | L. Bourgeois, Genf, 1551 (34. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés