Digitális Református Énekeskönyv

354. Készülj Urad elé, lelkem

D_354_készülj.jpg

Az ének szövege

 1. Készülj Urad elé, lelkem, / Ékességed a hit légyen!
  Rakd le bűnöd súlyos terhét, / Imádd Megváltód kegyelmét!
  Nézd, ma üdvözítő Urad / Szent asztalához hívogat!
  Irgalmasan hozzád száll ma, / Ki az ég és föld Királya.
 2. Mint jegyese égő vággyal, / Siess hozzá buzgósággal!
  Amit soha ész nem ér fel: / Megkínál nagy kegyelmével;
  Zörget és karját kitárja, / Felelj hálával szavára:
  Édes Jézus, térj be hozzám, / Bűnöm bocsánatát hozván!
 3. Én Megváltóm, én királyom, / Békességedet kívánom,
  Lelkemben a szent vágy éget, / Hogy lehessek te vendéged,
  Hogy tebenned, néked éljek, / Mindenekkel megbékéljek,
  Hogy lélekben megújuljak, / Hű kebledre ráboruljak.
 4. Ó, Istennek nagy csodája! / Lelkem álmélkodva áldja
  Kegyelmednek magasságát, / Mérhetetlen gazdagságát:
  Hogy a Krisztus teste, vére / Annyi népnek lett üdvére!
  Titokzatos, szent eledel, / Mely a lelket üdíti fel!
 5. Jézus, napja életemnek, / Jézus, fénye örömömnek,
  Jézus, szívem orvossága, / Lelkem éltető világa!
  Ím, asztalodhoz járulok, / Színed előtt leborulok
  Lelkemnek üdvösségére, / Nevednek dicsőségére.
 6. Te, ki minket úgy szerettél, / Hogy a mennyből földre jöttél,
  Kész voltál meghalni értünk, / Hogy megváltva újra éljünk;
  Kínos keresztre jutottál, / Bűnösökért vért ontottál:
  Segíts erről emlékeznünk, / Az óembert levetkeznünk!
 7. Jézus, életnek kenyere, / Szeretetnek mély tengere,
  Táplálj, üdíts vacsoráddal, / Vegyem méltó hál’adással!
  Érezzem ez eledelben, / Hogy kegyelmed véghetetlen!
  Mennyben is majd, áldva téged, / Lehessek a te vendéged!

szöveg: J. Franck, 1646 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743 | dallam: J. Crüger, 1649

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Johann Franck, a "Jézus, vigasságom" szövegírójának úrvacsorai éneke, mely annak gazdag tartalmát és sokszínűségét tárja elénk. Amellett, hogy helyet kap benne a megváltás alapján (Kínos keresztre jutottál, Bűnösökért vért ontottál) elnyert bűnbocsánat (Rakd le bűnöd súlyos terhét), a családi étkezések ünnepi, bensőséges, szeretetteljes együttlétét idézve föl az Istennel való közösség mennyei ízét hozza előre: „Érezzem ez eledelben, Hogy kegyelmed véghetetlen! Mennyben is majd, áldva téged, Lehessek a te vendéged!” Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés