Digitális Református Énekeskönyv

353. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet

D_353_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet,
  Aki ily jól táplálja életedet,
  Mint hű atya ő szeretett fiát,
  Ezért örömmel néki adj hálát!
 2. És e földön te magad úgy viseljed,
  Isten országát, hogy te is terjesszed,
  Arra szüntelen nagy gondod légyen,
  Mivel tartozik minden keresztyén.
 3. Mint a kenyért sok búzamagból sütik,
  És a bort is sok szőlőszemből szűrik,
  Így lélek szerint e vacsorában
  Egy testté, vérré leszünk mindnyájan.
 4. Szeresd hát, ember, a te feleidet,
  Gyakran jelentvén jótéteményidet!
  Gyűlölség, harag benned ne légyen,
  Melyet erősen megtilt az Isten.
 5. Az Ő szent igéjében gyönyörködjél,
  Ki ezért téged megáld nagy bőséggel!
  Szentlelke által gerjeszt tebenned
  Buzgó szerelmet, és kedvel téged.
 6. Végre tégedet ez árnyékvilágból
  Felviszen a mennyekbe innét alól,
  Hol az ő választott szentjeivel
  Örök boldogságban élsz örömmel.
 7. Lelkem, szüntelen oda igyekezzél,
  Ki felől immár szent zálogot vettél,
  Ha ezzel magad gyakran biztatod,
  Boldog lészen életed és holtod.

szöveg: Szenci Molnár A., Herborn, 1607 | dallam: G. Franc, Genf, 1542 (8. zsoltár)

Szenci Molnár Albert úrvacsorai éneke először 1607-ben jelent meg a genfi zsoltárok magyar fordításait tartalmazó Psalterium Ungaricumban. Szövege jó emlékeztető, hogy az úrvacsora nemcsak Istennel közösség (communio), hanem egymással is.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés