Digitális Református Énekeskönyv

347. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura

D_347_mi.jpg

Az ének szövege

 1. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura,
  És mindeneknek nagy bölcs tanítója:
  Akinek nem vagy te igazgatója: / Nincs oktatója.
 2. Világosítsd meg tudatlan elménket,
  Tanulásunkban vezérelj bennünket,
  A tudományra gerjeszd fel szívünket / És mi lelkünket.
 3. Adj jó tanító mestereket nékünk,
  Adj bölcsességet általuk minékünk,
  Adj jó erkölccsel, értelemmel élnünk, / Mi jó Istenünk!
 4. Hogy jövendőre mi felnevekedvén,
  Téged dicsérjünk, mindenkor tisztelvén,
  Felmagasztaljunk, nagy jámborul élvén, / Néked engedvén.
 5. Hogy szolgálhassunk te szent Egyházadnak,
  És használhassunk felebarátinknak,
  De kiváltképpen atyánknak s anyánknak, / Édes hazánknak.
 6. Dicsőség néked, kegyes Atya Isten,
  És uralkodó áldott Fiú Isten,
  Te, vigasztaló Szentlélek Úr Isten! / Áldj meg hitünkben!

Katekizmus utáni dicséret, mit a gyermekek énekelnek
szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: Tinódi Lantos S., 1549 (Siess, keresztyén)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés