Digitális Református Énekeskönyv

346. Úr Jézus, üdvösség fejedelme

D_346_Úr.jpg

Az ének szövege

 1. Úr Jézus, üdvösség fejedelme,
  Én életemnek hű segedelme,
  Megtérek hozzád hálaadással,
  Szent neved áldom énekmondással,
  Emlékezeted elrejtem szívemben,
  Rólad éneklek egész életemben.
 2. Mert gyarló voltom bűnben eredett,
  De nagy kegyelmed rám kiterjedett,
  Istenem voltál kezdettől fogva,
  Nem hagytad a bűnt, hogy tartson fogva,
  Sőt a világtól engem elszakasztál,
  Szent szerelmedből magadnak választál.
 3. Eljegyzél kegyelmed pecsétjével,
  A keresztségnek drága vizével,
  Zászlód alá én nevem beírtad,
  Néped közé szolgád befogadtad,
  Erőtlenségem lelked segítette,
  Házad javait velem éreztette.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | dallam: G. Franc, Genf, 1551 (50. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés