Digitális Református Énekeskönyv

344. Szenteltessék, Uram, a te szent neved

D_344_szenteltessék.jpg

Az ének szövege

 1. Szenteltessék, Uram, a te szent neved,
  Dicsérjenek a kicsinyek tégedet,
  Adjad, Uram, őnekik Szentlelkedet,
  Szent Fiaddal ismerjenek tégedet.
 2. Urunk, szent, bölcs, jó, irgalmas Atyjuk vagy,
  A kicsinynek hű gondviselője vagy,
  Mindeneknek éltetője csak te vagy,
  Kérlek azért, e gyermeket el ne hagyd.
 3. No, azért, ti mindnyájan, kisgyermekek,
  Ne féljetek, de Istent dicsérjétek,
  Mert irgalmas szent Fiáért tinéktek
  A keresztség erről bizonyság néktek.
 4. Ringasson el ő Szentlelke tégedet,
  Világosítsa meg a te elmédet,
  Vigasztalja mindenkoron szívedet,
  És vezessen üdvösségre tégedet.

szöveg: Bornemisza P., 1582 | dallam: régi források alapján Szabadka, 1939 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni)

Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek... Mt 19,14
A Bornemissza Péter 1582-es énekeskönyvében, majd később az 1612-es oppenheimi Biblia függelékében is megtalálható dicséret címfelirata: „Énekecske gyermekek rengetésére”. Most a keresztségről szóló énekek között szerepel: családi körben, de keresztelési énekként használhatjuk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés