Digitális Református Énekeskönyv

341. A keresztségben elpecsételtettünk

Keresztyén hitnek egy fundamentuma
A Krisztus Jézus, kinek hagyománya
A keresztségnek szent sákramentuma
Anyaszentegyházban.

D_341_A.jpg

Az ének szövege

 1. A keresztségben elpecsételtettünk,
  Az örök Istent Atyának ismerjük,
  A Szentléleknek erejét érezzük, / Krisztust felöltözzük.
 2. Mert mennyországba csak azok mehetnek,
  Víztől, Lélektől kik újjászületnek,
  Bűnbocsánatra megkeresztelkednek, / És kegyelmet nyernek.
 3. Nem tiltatnak el innen a kisdedek,
  Az ígéretben mert ők is részesek:
  Istenük nékik ugyanúgy az Isten, / Mint a szüleiknek.
 4. Isten nevét is magunkra így vesszük,
  Hogy Atya, Fiú, Szentléleknek hisszük,
  Örök frigyébe nevünket így tettük; / Hát jól megbecsüljük!
 5. Dicsőség légyen Istennek érette,
  Hogy magát velünk így megismertette,
  El is pecsételt szent szövetségébe, / Üdvözülésünkre.

szöveg: Detrekő, 1582 | dallam: P. Tritonius, 1507

Bornemisza Péter énekeskönyvében található keresztelői ének. Az 1582-es gyűjtemény három részben, istentiszteleti használatra szánt, otthoni, prédikáció gyanánt használható énekeket, valamint bibliai históriákat tartalmaz.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés