Digitális Református Énekeskönyv

332. Mennybéli felséges Isten

D_332_mennybéli.jpg

Az ének szövege

 1. Mennybéli felséges Isten, / Kinek dicsőséged ott fenn
  Boldog lelkek seregitől / Láttatik véghetetlenül:
  E teljes világ általad / Teremtetett, áll és marad.
 2. Fiúi bizodalomban / Azért te elődbe mostan
  Járulunk imádságunkkal / Szívbéli áldozatunkkal;
  Mi Atyánk, fogadj el minket, / S eléd hozott kérésinket.
 3. Szenteltessék meg te neved, / Mivelünk azt a jót tegyed,
  Hogy igazán megismerjünk / Téged, féljünk és tiszteljünk,
  Szemlélvén nagy bölcs munkáid / S minden tökéletességid.
 4. Jöjjön el a te országod, / Töltse be uralkodásod,
  Ó, mi Királyunk, e földet; / Szaporítsad seregedet,
  Drága igédnek kész szállást, / Adj mindenütt szabad folyást.
 5. Legyen a te akaratod, / Ami jó s rendes, te tudod;
  Azért mi akaratunkat / Tetszésed szerint hordozzad:
  Hogy amit szeretsz: szeressük, / Amit te gyűlölsz: gyűlöljük.
 6. Engedjünk néked mindenben, / E földön, miként mennyekben:
  Ha velünk keményen bánsz is, / Szenvedjük békével azt is;
  Tiéd mind testünk, mind lelkünk, / Teremtőnk, szabad vagy velünk.
 7. Add meg nekünk kenyerünket / Naponként, eledelünket:
  Viselj gondot életünkről, / E mi halandó testünkről;
  Szolgáltass jó egészséget, / Termő időt, békességet.
 8. Bocsássad meg vétkeinket, / Ne vonj ítéletre minket,
  Mi vétkeinkért ne feddj meg, / Bűneinket is elengedd,
  S mi azokkal megbékélünk, / Akik vétettek ellenünk.
 9. Ne vígy minket kísértésbe, / Mely rajtunk erőt vehetne;
  Jól tudod, mily gyarlók vagyunk, / Könnyen tántorodik lábunk;
  Szabadíts meg a gonosztól, / Ki tőrt vet nekünk akárhol.
 10. Így kérjük tőled ezeket, / Mi néped és örökséged:
  Tied az ország, s hatalom, / Égi, földi birodalom;
  Dicsőség nevednek légyen, / Hallgasd meg imánkat. Ámen!

Miatyánk | Mt 6,9–13
szöveg: M. Luther alapján | fordítás: Amszterdam, 1685 | dallam: Lipcse, 1539

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés