Digitális Református Énekeskönyv

331. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben

D_331_mi.jpg

Az ének szövege

 1. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben:
  Légy segítségül ily nagy szükségünkben,
  Építs meg minket mi természetünkben,
  Ki vagy mennyekben.
 2. A te szent neved szenteltessék köztünk,
  Ne uralkodjék hamisság mibennünk;
  A te szent igéd hirdettessék köztünk,
  Hogy el ne vesszünk.
 3. Jöjjön miközénk a te szent országod,
  Csak te bírj minket, bűnös fiaidat;
  Ismerhessük meg a te szent Fiadat,
  Krisztus Urunkat.
 4. Ne légyen bennünk ördögnek országa,
  Ne bírjon minket a bűnnek soksága;
  Szálljon miközénk hitnek igazsága,
  Megtisztulása.
 5. Természetünket ne hagyjad követnünk;
  Akaratodat építsed mibennünk,
  Hogy mindenekben tenéked engedjünk:
  Ne hagyj elesnünk.
 6. Mi kenyerünket mindennap megadjad,
  Dolgunkban áldást, csendes nyugodalmat;
  És mindenekben testünket tápláljad
  És oltalmazzad.
 7. Megbocsásd nékünk gonosz bűneinket,
  Álnokságinkat, hitetlenséginket:
  Végy ki közülünk minden irigységet,
  És gyűlölséget.
 8. És ne vígy minket gonosz kísértésbe,
  Ne hagyj elvesznünk a mi bűneinkbe’;
  Oltalmazz minket, ne essünk kétségbe,
  Ördög kezébe.
 9. Szabadítsál meg minket a gonosztól,
  Bűntől, ördögtől, minden álnokságtól,
  Ellenséginktől, hirtelen haláltól,
  És kárhozattól.
 10. Dicsőség néked mennyben, örök Isten!
  Ki mihozzánk vagy nagy türelmességben:
  Hallgass meg minket e könyörgésünkben,
  Áldj meg hitünkben!

Miatyánk | Mt 6,9–13
szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Tinódi Lantos S., 1549 (Siess, keresztyén)

Legrégibb magyar Miatyánk-parafrázisunk egyike, mely 1806-ig minden énekeskönyvünkben szerepelt. Most a jól ismert Tinódi-dallamra énekelhetjük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés