Digitális Református Énekeskönyv

22. Én Istenem, én erős Istenem!

zsolt-022.jpg

Az ének szövege

 1. Én Istenem, én erős Istenem!
  Miért hagyál el ennyire engem?
  Kiáltásomtól a segedelem / Nagy távol vagyon.
  Én kiáltok tehozzád egész napon,
  De mégsem felelsz meg, nincs ki megtartson;
  Még éjjel sem hallgatok semmi módon / Ez ínségben.
 2. De te szent vagy, és az Izráelben
  Te szentséged megmarad mindenben:
  Dicsértetel e gyülekezetben / Szívvel, lélekkel.
  A mi régi atyáink teljességgel
  Tebenned bíztanak jó reménységgel,
  Szükségükben őket segedelmeddel / Megtartottad.
 3. Ha ők szívből kiáltottak hozzád,
  Mindjárt őket megszabadítottad;
  Benned bíztak, és őket nem hagytad / Esni szégyenben.
  Én nem vagyok ember, de féreg lévén,
  Minden népeknél vagyok nevetségben:
  Csúfolnak, utálnak, és megvet minden, / És keserget.
 4. Aki lát, minden csúfol engemet,
  Száját elhúzza, szól merő mérget,
  Fejét rázza, hunyorgatja szemét, / Reám néz szörnyen,
  Mondván: „Ez ember bízott az Istenben,
  Szabadítsa meg azért őtet innen;
  Ha szereti az Isten, néki légyen / Segítségül.”
 5. Hogy te engemet anyám méhéből
  Kihozál, ottan segedelmem lől,
  Csecsemőkoromban is egyedül / Csak benned bíztam.
  Sőt, mihelyt anyám méhéből származtam,
  Istenem voltál, reád támaszkodtam,
  Bátorsággal tehozzád ragaszkodtam, / Én Istenem!
 6. Ne távozzál azért messze tőlem,
  Ne hagyj el, mert nagy az én gyötrelmem!
  Nincs segítőm, és az én sérelmem / Nem fáj senkinek.
  Sok erős bikák engem körülvettek,
  A básáni nagy ökrök reám törnek,
  Megölni, megtaposni igyekeznek / Nagy méltatlan.
 7. Az ő szájukat énreám tátván
  – Ragadozó, ordító oroszlán –
  Agyarkodnak, hogy engem torkukban / Béfalhassanak.
  Könnyhullatásim, mint a vizek, folynak,
  Én csontjaim helyükből kimozdulnak.
  Szívem megolvadt, és tagjaim fájnak / Sebek miatt.
 8. Mint cserép, minden erőm elszáradt,
  Száraz nyelvem az ínyemhez ragadt;
  Porba vetél engem, érzem kínját / Halál mérgének.
  Mert engemet sok ebek körülvettek,
  Gonosz népek ellenem összegyűltek,
  Kezeimet és lábaimat ezek / Általszúrták.
 9. Én csontjaimat megszámlálhatnák,
  Szörnyű szemeket reám fordítnak,
  Kínomban nem szánnak, de gúnyolnak, / Űznek csúfságot.
  Elosztották egymás közt én ruhámat,
  És öltözetemre vetettek sorsot,
  Hogy abból ne metélnének foltokat, / Osztván részre.
 10. Azért tőlem, Uram, ne légy messze,
  Ne késsél, életemnek ereje!
  Kérlek, siess, tekints ínségemre: / Légy segedelmül!
  Mentsd meg életem az éles fegyvertől,
  Védelmezz meg e sok dühös ebektől,
  Egyedül-voltomat mentsd meg ezektől, / Jóvoltodból!
 11. Tarts meg éhes oroszlán torkától,
  És az egyszarvú fenevadaktól,
  Mik mostan körülvettek nagy mordul, / Ó, tarts meg engem!
  Ezért nevedet híven hadd dicsérem,
  Az én atyámfiainak hirdetem,
  És a szent gyülekezetben tisztelem / Felségedet.
 12. Istenfélők, dicsérjétek őtet,
  Jákób fiai, áldjátok nevét;
  Izráel népe, féld e Felséget / Mint Istenedet!
  Mert nem utálja a szegénynek ügyét,
  És tőle el nem fordítja szent színét,
  De ha kiált, meghallgatja kérését / Nagy kegyesen.
 13. Azért dicséretem rólad lészen
  Minden előtt a gyülekezetben,
  És én fogadásim semmiképpen / Meg nem töretnek.
  A szegények esznek, megelégesznek,
  Téged az Istent keresők dicsérnek,
  Él az ő lelkük, és benned örvendnek / Mindörökké.
 14. E földi népnek minden serege
  Az Úrhoz gyűl ez emlékezetre,
  És a pogányoknak nemzetsége / Néki hajt fejet.
  Mert egyedül az Úr bír mindeneket,
  Övé az ország, és a pogány népet
  Bírja, rajtuk megmutatván erejét / Kezeinek.
 15. A gazdagok, kik megelégedtek,
  És kik már porrá lenni készültek,
  Dicsérnek téged minden szegények / És nyomorultak,
  És maradéki mindnyájan azoknak
  Néked szolgálván, térdet-fejet hajtnak,
  És mindörökké téged Úrnak mondnak, / Ó, nagy Isten!
 16. Minden nemzetek a jövendőben
  Te igazságodat dicséretben
  Tisztelik, magasztalják szívükben / Az egész földön.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Lyon, 1547

Kiemelt versek: 1., 4., 8–10.

Meghallgatható dallama

Az igaznak szenvedéséről és dicsőségéről szól ez a zsoltár. Régen évente legalább egyszer – nagypénteken – felhangzott a gyülekezetben, mert ennek a zsoltárnak szavaival, sóhajtott fel halálos kínjai között Jézus a keresztfán. Sajnos, újabban éppen azok a zsoltárok koptak ki a használatból, amelyekben a legvilágosabban tükröződik a beteljesült prófécia, azaz Jézus személye. (Csomasz Tóth K.) Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Harmadik oldal

Letöltés

Negyedik oldal

Letöltés