Digitális Református Énekeskönyv

327. Hisszük: az Úr világ ura

D_327_hisszük.jpg

Az ének szövege

 1. Hisszük: az Úr világ ura, / A mindenség hű pásztora,
  Tőle származik lét, idő, / Minket Atyánkként szeret ő.
 2. Hisszük: Krisztus Isten Fia, / Testvérré tette Golgota,
  Szerelme kincsekkel felér, / Értünk jött, minden emberér’.
 3. Hisszük: húsvét diadala / Egy új teremtés hajnala,
  Mind, amit hitünk lát s remél, / Csak rá mutat, róla beszél.
 4. Hisszük: a keresztvíz a jel, / Betelhetünk Szentlélekkel.
  Az Írás tanúságot tesz: / Szent igazsága befedez.
 5. Hisszük: az Úr embert keres, / Ki oldalán küzd örömest.
  Zálog nékünk a bor s kenyér: / Van bűnbocsánat, van remény!
 6. Hisszük: az Úr jelül hagyott, / Bennünket eggyé alkotott,
  Hogy légyünk neki szent népe / Mind az egész föld üdvére.

szöveg: P. Spangenberg, 1971/73 | fordítás: Petrőczi É. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (100. zsoltár)

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Énekelt hitvallás - kortárs megfogalmazással.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés