Digitális Református Énekeskönyv

324. Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban

D_324_hiszünk.jpg

Az ének szövege

 1. Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban, mindenható Urunkban,
  Minden láthatónak és láthatatlannak örök Alkotójában,
  A mennyet és földet aki teremtette, gondot visel azokra.
 2. Hiszünk az egy Úrban, Jézus Krisztusunkban, Isten Egyszülöttjében,
  Aki az Atyától nemzetett öröktől, az ő szent kebelében,
  Minden idők előtt, Isten az Istenből, Világ Világosságból.
 3. Valóságos Isten a valóságostól; nem teremtmény: született;
  Egyetlen lényegből, a Teremtőéből, Világosság és Élet,
  Minden általa lett, hiszem, őnélküle semmi nem lett, ami lett.
 4. Értünk, emberekért és üdvösségünkért alászállt a mennyekből,
  Testté lett Lélektől és Szűz Máriától, ember lett szeretetből,
  Keresztre feszíték Pilátus idején tudatlan gyűlölségből.
 5. Ő értünk szenvedett, és eltemettetett, harmadnap feltámadván,
  Az Írások szerint fölment a mennyekbe, és ül az Atya jobbján,
  De majd újra eljön örök dicsőséggel, nem hagy bennünket árván.
 6. Visszatér ítélni az eleveneket és régen megholtakat,
  Kétfelé választja és külön állítja a kecskéket s juhokat,
  Örök uralmának és országlásának vége soha nem szakad.
 7. Hiszünk Szentlélekben, Úrban és Istenben, megelevenítőben,
  Az örök Atyától és az ő Fiától származó szent Istenben,
  Aki imádandó s együtt dicsérendő mindezekkel egységben.
 8. Ő szólt a próféták és az apostolok megtisztított szájával.
  Megalapította és megoltalmazza Egyházát hatalmával,
  Dicsérjük hát nevét, az igazság Lelkét igen nagy vigassággal.
 9. Hisszük az egyetlen, szent és egyetemes, apostoli Egyházat.
  Valljuk az egyszeri és szent keresztséget, melyben Isten kiválaszt,
  Melyet Krisztus szerzett a bűnbocsánatra, és minket abban megtart.
 10. Várjuk a holtaknak, rég elporladtaknak dicső feltámadását.
  És az eljövendő, Krisztusban nyerendő örök élet áldását.
  Ámen! Ámen! Ámen! Erősítsd, Istenünk, népednek hitvallását.

A nicea–konstantinápolyi hitvallás
az előbbi szöveggel | dallam: Cantus Catholici, 1651

Meghallgatható egyszólamban, hangszeres- és kórusfeldolgozásban

A teljes nevén nicea–konstantinápolyi hitvallás a keresztyénség egyik legfontosabb alapirata. Szövegezése és egyetemes elfogadása az első két egyetemes zsinathoz (Nicea, 325, ill. Konstantinápoly, 381) kötődik. Hármas tagozódású szerkezetében és szóhasználatában is hasonlít az apostoli hitvalláshoz, ám hosszabb annál. A szöveghez alkalmazott, itt található dallam a 323. sz., énekeskönyvi dallamot használó változatnál jóval elevenebb, ritmikusabb, ezért különösen ajánlható jól éneklő gyülekezetmek, iskolai és ifjúsági közösségeknek. Az egyszólamú felvétel mutatja a gyülekezeti éneklés tempóját és sortagolását, a kolozsvári teológián készült felvétel pedig egy kifejezetten sodró, más hangszereket is alkalmazó eleven előadási lehetőséget mutat be. (A dallam második felének ismétlése ennek az előadásnak a sajátossága, nem kötelező az ismétlés.) Az itt található lejegyzés az ostinato nélküli egyszólamú éneklés szerinti megoldást mutatja – a hosszú sorok végén rövidebb megállással.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés