Digitális Református Énekeskönyv

322. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában

D_322_hiszek.jpg

Az ének szövege

 1. Hiszek egy Istenben, / Hatalmas Atyában, / Mindent teremtőben,
  És Jézus Krisztusban, / Atya egy Fiában, / Mi Urunk nevében,
  Aki fogantaték / Szentlélek Istentől, / Máriától születék,
  Szenvede, kínzatott / Poncius Pilátus / Tiszttartósága alatt.
 2. Meg is feszítteték, / Azután meghala, / És eltemetteték,
  Szálla a poklokra, / Harmadnap támada, / Mennybe emelteték,
  Ül a mindenható / Atya Isten jobbján, / Onnan lész eljövendő
  Az eleveneket / Ítélni s holtakat. / Hiszek a Szentlélekben.
 3. Hiszek egy keresztyén / Anyaszentegyházat, / Szentek egyességét,
  Bűnünk bocsánatját, / Test feltámadását / És örök életet.
  A szent prófétákkal / És apostolokkal / Mi mindezt hisszük s valljuk,
  E hittel, vallással / És szent tudománnyal / Magunkat bátorítjuk.

Az Apostoli hitvallás
szöveg: Szenci Molnár A., Herborn, 1607 | dallam: G. Franc, Lyon, 1547 (19. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés