Digitális Református Énekeskönyv

321. Hiszek a mennybéli egy Istenben

D_321_hiszek.jpg

Az ének szövege

 1. Hiszek a mennybéli egy Istenben, / Mindenható és kegyelmes Atyában,
  Mennynek és földnek teremtő Urában, / Ki mindent tart hű gondviselésben.
 2. És az ő egyszülött szent Fiában, / Jézus Krisztusban, a mi egy Urunkban,
  Aki a Szentlélektől fogantaték, / Szűz Máriától tisztán születék.
 3. Szenvede Pilátusnak alatta, / Felfeszíttetvén keresztre, meghala;
  Eltemettetvén poklokra leszálla, / Harmadnap halálból feltámada.
 4. Felméne mennybe, üle jobbjára / A mindenható Atya Úr Istennek:
  Ítéletükre onnan az élőknek / És holtaknak eljő bizonyára.
 5. Hiszek a szentelő Szentlélekben / És egy keresztyén Anyaszentegyházat,
  Egyességét a szenteknek mindenben, / És a bűnöknek megbocsátását.
 6. Hiszem a testnek feltámadását / És üdvösséggel az örök életet,
  Melyet az Isten híveknek megszerzett: / Lelkem e hittel biztatja magát.

Az Apostoli hitvallás
szöveg: Oppenheim, 1612 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (74/116. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés