Digitális Református Énekeskönyv

314. Emeld fel szíved, füled nyisd meg

D_314_emeld.jpg

Az ének szövege

 1. Emeld fel szíved, füled nyisd meg, / Te, keménynyakú Izráel!
  Isten parancsolatát értsd meg, / Törvényire figyelmezzél.
 2. Én vagyok Istened egyedül, / Ki a szolgálatból téged
  Kihoztalak nagy ínségedből: / Ne légyenek más istenid.
 3. Ne csinálj semmi bálványképet / Akárminemű dologból;
  Ne imádjad, ne tiszteld őket, / Mert nagy haragom megindul.
 4. Uradnak, Istenednek nevét / Soha ne vegyed hiába,
  Mert aki nem becsüli nevét, / Megbünteti azt valóba’.
 5. Hat nap minden dolgodat tegyed, / Nyugodjál a hetediken,
  Mert hogy teremte mindeneket, / E nap megnyugovék Isten.
 6. A te atyádat és anyádat / Tiszteljed, szeressed híven,
  Hogy hosszú életet, sok jókat / Adjon tenéked az Isten.
 7. Embert ne ölj, ne tégy vérontást, / Paráznaságba ne tévedj,
  Ne orozz, gyűlöljed a lopást, / Hamis bizonyságot ne tégy.
 8. Felebarátodnak ő házát / Ne kívánd, se házastársát,
  Szolgáját, szolgálóleányát, / Se barmát, semmi marháját.
 9. Uram, hatalmas a te igéd, / Még zengését is rettegjük,
  Irgalmadból velünk azt tégyed, / Hogy akaratodat tégyük.

Isten törvénye | 2Móz 20,1–17 | A Tízparancsolat
szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A., Herborn, 1607 | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545 (140. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés