Digitális Református Énekeskönyv

21. Örvendez, Uram, a király

zsolt-021.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendez, Uram, a király / A te nagy hatalmadban
  És szabadításodban;
  És vigad nagy buzgósággal, / Hogy őt megsegítéd,
  Ínségből kimentéd.
 2. Úgy viseled néki gondját, / Hogy amit csak kér tőled,
  Mindent ő megkap tőled.
  Mihelyt megnyitja ő száját, / Szól alig egy igét:
  Már hallod kérését.
 3. Előbb, hogynem könyörgene, / Meghallgatod, meglátod,
  Irgalmaddal megáldod,
  És felteszel ő fejére / Színarany koronát
  Mint királyi pompát.
 4. Felvevéd nagy dicsőségre / A te segedelmeddel,
  Örök üdvösségeddel.
  E nagy királyi felségre / Tőled emelteték
  És ékesítteték.
 5. Szereted őt minden jókkal, / És a te szent áldásod
  Néki örökké nyújtod.
  Örvendetes vígságokkal / Őt gyönyörködteted,
  S járhat teelőtted.
 6. E király mindenkor bízik / Csak az ő Istenében,
  És nem fél veszélyében.
  A Magasságosnak nyugszik / Irgalmasságában,
  És megmarad abban.
 7. Megtalálja kezed őket, / Akik reád támadnak,
  Bosszúságodra járnak.
  És a te gyűlölőidet / Kezeidből senki
  Soha ki nem menti.
 8. Mint a hév tüzes kemence, / Haragod körülveszi,
  És őket mind ellepi.
  Haragos orcádnak színe / Őket megemészti,
  Mint a láng, elnyeli.
 9. Mert gonoszra igyekeztek, / Szándékoztak ellened,
  Hogy bosszantsanak téged.
  Sok csalárdságot terveztek, / De hogy véghez menjen,
  Erejükben nincsen.
 10. Azért, Uram, már támadj föl: / Mutasd meg hatalmadat,
  Lássuk erős voltodat,
  Hogy dicsőséges erődről / Vígan énekeljünk,
  És benned örvendjünk.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–4., 10.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés