Digitális Református Énekeskönyv

298. Adj békét a mi időnkben

D_298_adj.jpg

Az ének szövege

Adj békét a mi időnkben, Úr Isten, téged kérünk,
Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten!

szöveg, dallam: M. Luther, 1529 | fordítás: Túrmezei E.

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. A minden keresztyént fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ekkor született ez a középkori Da pacem Domine - antifónából megformált könyörgés: "Adj békét ami időnkben".. (Csomasz Tóth K.) Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés