Digitális Református Énekeskönyv

294. Hirdetvén az Úr halálát

D_294_hirdetvén.jpg

Az ének szövege

 1. Hirdetvén az Úr halálát, / Urunk, néked adunk hálát,
  Hogy nemcsak tartod testünket, / Hanem táplálod lelkünket.
 2. Ma is ételt készítettél / Ennek, s asztalt terítettél,
  Melyről Fiad szent testével, / Elégítél szent vérével.
 3. Ezzel világos jelt adtál, / S minket arról megbiztattál,
  Hogy ha igaz hitünk lészen, / Fiad miénk lesz egészen.
 4. Kérünk, Urunk, adj kegyelmet, / És nyújts nekünk segedelmet,
  Hogy Jézusunkat szeressük, / És őtet végig kövessük.
 5. Az ő megtöretett teste, / Mellyel váltságunk kereste,
  Lelkünk máskor is táplálja, / A bűnért meg ne utálja.
 6. Segítsd gyarló tehetségünk, / Véle kötött szövetségünk
  Hogy szent és állandó légyen, / Mígnem lelkünk hozzá mégyen.
 7. Amely fogadást ma tettünk, / Midőn asztalodról ettünk,
  Urunk, segélj, hogy megálljuk, / A bűnöket megutáljuk.

szöveg: Keresztesi J., Debrecen, 1806 | dallam: Debrecen, 1774 (Az Istennek szent angyala)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés