Digitális Református Énekeskönyv

289. Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk

D_289_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk,
  Hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk.
 2. Ó, maradj szent igéddel mivelünk, Megváltónk,
  E földi vándorlásban te légy útmutatónk.
 3. Ó, maradj, világosság, mivelünk fényeddel,
  Te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el.
 4. Ó, maradj áldásoddal mivelünk, Úr Isten,
  Szent kegyelmed áraszd ránk minden szükséginkben.
 5. Ó, maradj oltalmaddal mivelünk, hű pajzsunk,
  Hogy e világ diadalt ne vehessen rajtunk.
 6. Ó, maradj hűségeddel mivelünk, szent Isten,
  Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben.

szöveg: J. Stegmann, 1627 | fordítás: Payr S. | dallam: M. Vulpius, 1609

Jézus Krisztusért, az ő jelenlétéért könyörgünk ezzel az énekkel, amelyet a kegyelemben, az igében, a világos látásban, a megáldatásban, a védelemben, végül a záró vers szerint az ő hűségében tapasztalunk meg.
A reformáció második évszázadának egyik legismertebbé vált korálszövege nehéz körülmények között, ínséges időkben született. Íróját, Josua Stegmannt éppen 400 éve, 1621-ben a harmincéves háború idején hívták meg Rinteln város egyetemére tanítani. Két évvel később a várost feldúlták, kifosztották, majd a pestis is megtizedelte a sokat szenvedett lakosságot. 1626-ban jelent meg az az imádságos könyvecske (Christlichem Gebet Büchlein), amelyben énekünk "Ach bleib mit deiner Gnade" kezdősorral és magyarra fordítva a következő szövegfelirattal található: "Imádság Isten egyházának és az ő tudományának megtartásáért." A kiadvány igen népszerű lehetett, mert egy évvel később újból kinyomtatták, mára e második megjelenés példányai maradtak meg.
(Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés