Digitális Református Énekeskönyv

286. Fényességes mennybéli nagy Isten

D_286_fényességes.jpg

Az ének szövege

  1. Fényességes mennybéli nagy Isten, / Ki lakozol fenn a magas mennyben, / Minden lélek enged nagy hűségben, / Az angyalok szolgálnak szüntelen.
  2. Az egeket csak te magad bírod, / Villámaid a földre bocsátod. / Csillagoknak számát te jól tudod, / Noha mely sok, de nevükön hívod.
  3. Minden szentnek felséges Királya, / Angyaloknak nagy kegyelmes Ura, / Hozzád fogadsz, mint a kegyes atya / Fiainak bűnüket bocsátja.
  4. Széked vagyon magas mennyországban, / Felrakatván, mint tiszta kristályban, / Mindeneket jól látsz e világban, / Semmi sincsen előtted homályban.
  5. Nagy Úr Isten, tégedet szolgálunk, / Mint Atyánkhoz hozzád folyamodunk, / Teljes szívvel tégedet imádunk, / Magas mennyben utánad kiáltunk.
  6. Vigasztalj meg nyomorúságinkban, / Adj Szentlelket, hogy itt, e világban / Bízhassunk szent irgalmasságodban, / És bemenjünk örök boldogságban.

szöveg: Cantionale Catholicum, 1676 | dallam: népi gyűjtés, Moldva

A mennyei Atya előtti hódolat, erdélyi énekeskönyv alapján, moldvai népi dallamra. Dallama esti szöveggel ismertebb (691 A fényes nap…) így azonban záróénekként gyakrabban használható.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés